foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy; Trần Thị Kim Chi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 124Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.42/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của khóa luận này là tìm hiểu thực trạng về kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Thành. Từ đó thấy được ưu điểm cũng như những khuyết điểm của công tác kế toán tính giá thành sản phẩm và đề ra kiến nghị khả thi nhằm hoàn thiện kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Thành.

 

Tác giả: Phạm Võ Anh Thư; Nguyễn Thị Thanh Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 133Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long – TP Trà Vinh. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

 

Tác giả: Cao Thị Ngọc Trân; Cô Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty trong thời gian tới.

 

Tác giả: Cao Thị Phương Nguyên; Phạm Văn Cà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 132Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại HTX hoa kiểng Thanh Bình. Từ đó đánh giá ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã hoa kiểng Thanh Bình.

 

Tác giả: Chiêu Minh Phượng; Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh” được thực hiện để tìm hiểu thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn