foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Chi; Nguyễn Hồng Hà (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Ch300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về thanh toán quốc tế;

- Phân tích tình hình tài trợ thương mại (TTTM) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hoạt động TTTM bằng phương thức tín dụng chứng từ (TDCT) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Lập bảng khảo sát đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng cuả khách hàng về phương thức TDCT tại VietinBank Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phát triển nghiệp vụ TTTM bằng phương thức TDCT tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn