foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa những lý luận về NHTM và vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải. Đánh giá về công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.