foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thủy Tiên; Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mạidịch vụ Hải Âu. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng tại Công ty. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng tại Công ty

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn