foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Thảo Tường Vy; Nguyễn Thị Diễm Trinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.46/ V600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kế toán thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh năm 2019 (điển hình là công tác kê khai và quyết toán thuế TNDN của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn tỉnh Trà Vinh do Cục thuế tỉnh Trà Vinh quản lý). Đề xuất giải pháp một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế TNDN và nâng cao hiệu quả thu thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn