foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Linh; Nguyễn Thị Diễm Trinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.46/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kế toán thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và nâng cao hiệu quả thu thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh năm 2020


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn