foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Y Yên; Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.7/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Đánh giá hiệu quả kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ Phần Trà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn