foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thắng Lợi; Đặng Thị Hân Ly (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.44/ L462. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và phân tích công tác thu thuế GTGT tại Chi cục thuế thành phố Trà Vinh trong 03 năm 2010, 2011, 2012. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn