foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Mộng Trinh; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.73/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý thuyết về công tác kế toán TSCĐ hữu hình trong Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Đánh giá hiện trạng công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn