foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Tuyết Nhi; ThS. Nguyễn Thiệt Thuật (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.867/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN nhà hàng Mỹ Khánh từ đó đề ra một số giải pháp  giúp  hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN nhà hàng Mỹ Khánh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn