foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Trinh; Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.15/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải Trà Vinh thông qua báo cáo tài chính, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn