foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Hoa; ThS. Nguyễn Trần Diễm Trinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.836/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được thực hiện nhằm để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sản phẩm bảo hiểm Mô tô – Xe máy, tìm hiểu rõ, nắm vững các nguyên tắc, phương pháp kế toán, trường hợp bồi thường bảo hiểm trong đề tài “Kế toán Bảo hiểm Mô tô – Xe máy tại Công ty Bảo hiểm PJICO Trà Vinh”, nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hình thức cung cấp bảo hiểm mô tô – xe máy ra thị trường.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn