foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy; Trần Thị Kim Chi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 124Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.42/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của khóa luận này là tìm hiểu thực trạng về kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Thành. Từ đó thấy được ưu điểm cũng như những khuyết điểm của công tác kế toán tính giá thành sản phẩm và đề ra kiến nghị khả thi nhằm hoàn thiện kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Thành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn