foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Chiêu Minh Phượng; Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh” được thực hiện để tìm hiểu thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn