foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thúy An; Nguyễn Thanh Hùng (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.32/ A105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh để tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm nghiệp vụ bảo hiểm của Công ty Bảo Minh Trà Vinh

 

 

Tác giả: Trần Tấn Lộc; TS. Diệp Thanh Tùng (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ L451. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua vé số điện toán của người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp xổ số điện toán cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành xổ số.

 

Tác giả: Lê Thị Trúc Phương; Phạm Trọng Phẩm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đông Á tại chi nhánh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về mức độ hài lòng của khách hàng khi đến thực hiện giao dịch tại DAB chi nhánh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng khi đến thực hiện giao dịch tại DAB chi nhánh Trà Vinh;

Đưa ra một số đề xuất giúp Ngân hàng tạo được lòng tin và đem đến sự hài lòng cho khách hàng khi đến thực hiện giao dịch tại DAB.

 

 

Tác giả: Đoàn Thị Thanh Ngân; Lê Trung Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.155 / Ng121 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá tình hình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại VietinBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại VietinBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại VietinBank Trà Vinh.

 

Tác giả: Đặng Văn Hậu; Lê Trung Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / H125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NH.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá khái quát thực trạng kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2013 - 2015;

- Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn và đánh giá hiệu quả của hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2013 – 2015, thông qua một số chỉ tiêu: VHĐ trên tổng nguồn vốn, tổng dư nợ trên tổng VHĐ, VHĐ có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn, VHĐ không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn,...;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐV tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn