foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đề tài: Quản lý nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp của trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đề tài: Quản lý nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp của trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Hồ Thị Hồng Phấn

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2010

Mô tả: 46tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 080 Ph121. Vị trí: Kho sách 2

 

Read more ...

Tác giả: Hồ Thị Ngọc Phấn; GVHD: Nguyễn Thị Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2010.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 080 Ph121. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. Chương 2: Lý thuyết về kế toán vốn bằng tiền. Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Kỹ thuật Xây dựng. Chương 4: Kết luận và kiến nghị.

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn