foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoài Chung, Nguyễn Thị Ngọc Diệu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 49Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.67 / Ch513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư vào Khu Kinh tế Định An, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị để thu hút nhiều hơn nữa nguồn VĐT vào địa bàn.

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu những lý thuyết về KKT, VĐT, thu hút VĐT và những yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút VĐT vào KKT;

- Phân tích tình hình thu hút VĐT vào KKT Định An giai đoạn 2014 - 2016;

- Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để thu hút nguồn VĐT vào địa bàn.

 

Tác giả: Phan Thanh Thúy Phượng, Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 48Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014- 2016 và đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực cao tại tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014- 2016;

- Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 38Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 331.12 / T502 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

So sánh nhu cầu việc làm trước khi tốt nghiệp và thực trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên trường Đại Học Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu nhu cầu việc làm của sinh viên và thực trạng sau khi tốt nghiệp trường Đại học Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm đúng chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Trà Vinh;

- Đề ra một số giải pháp để có thể nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

 

 

Tác giả: Đỗ Huyền Anh, TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 55Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2017;

- Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thiện Thuận (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích thực trạng thị trường và hoạt động maketing mix của Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh nhằm xây dựng chiến lược maketing mix cho công ty. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty trong tương lai.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích môi trường nội bộ, môi trường vĩ mô, vi mô nhằm thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Công ty Bảo Việt Nhân thị Trà Vinh;

- Phân tích thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh;

- Xây dựng và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược maketing mix cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn