foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Búp Phas, TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 64Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm, nội dung có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp;

- Phân tích đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Võ Nhật Quang, ThS. Nguyễn Thị Hồng Phúc (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại OPPO của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp giúp OPPO thu hút thêm khách hàng và gia tăng thị phần tại Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng lựa chọn điện thoại OPPO của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại OPPO của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp để giúp OPPO thu hút thêm khách hàng và gia tăng thị phần tại Trà Vinh.

 

Read more ...

Tác giả: Lâm Thị Bích Tuyền, Dương Văn Bé Sáu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình hoạt động tín dụng, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường 6 (QTDND Phường 6), thành phố Trà Vinh.

- Khái quát một số lý thuyết có liên quan đến hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng.

- Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường 6, thành phố Trà Vinh.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cho đơn vị trong tương lai.

Register to read more ...

Tác giả: Kim Thị Hảo, Phạm Hoàng Minh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 H108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Trà Cú, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tại chi nhánh huyện Trà Cú.

- Mục tiêu 1: Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn chi nhánh huyện Trà Cú.

- Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Trà Cú giai đoạn 2012-2014.

- Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh huyện Trà Cú giai đoạn 2012-2014.

- Mục tiêu 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Trà Cú.

Register to read more ...

Tác giả: Dương Tuyết Mai, Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 48Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 M103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

- Mục tiêu 1: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

- Mục tiêu 2: Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn