foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV chi nhánh Trà Vinh. width=

 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV chi nhánh Trà Vinh.

Tác giả: Trần Minh Phụng; GVHD:Nguyễn Hồng Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 91tr, có số liệu minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 332 Ph513 . Vị trí: phòng đọc.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn