foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Diễm Trinh, Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 52Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7 / Tr312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI), từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016;

- Phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI);

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI).

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn