foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.41318 / Th114  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Trà Vinh từ năm 2014 đến năm 2016, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo của Công ty trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty;

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo của Công ty trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn