foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 55Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / H561  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng nuôi trồng, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn từ năm 2014 – 2016;

- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn từ năm 2014 – 2016;

- Đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn