foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Mỹ Hồng, ThS. Nguyễn Tấn Đạt (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.437 / H455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu về thực trạng xuất khẩu thủy sản đông lạnh của tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu thủy sản của Tỉnh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản đông lạnh của Trà Vinh từ năm 2013-2015;

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của hoạt động xuất khẩu thủy sản đông lạnh ở Trà Vinh'

- Mục tiêu 3: Giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu thủy sản đông lạnh của tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn