foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ái, Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.155 / A103 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2017;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2017;

Đề xuất giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong thời gian sắp tới.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn