foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Trúc Linh; Phan Thị Xuân Huệ (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than hoạt tính của công ty cổ phần Trà Bắc tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình xuất khẩu than hoạt tính của công ty cổ phần Trà Bắc từ năm 2015 đến năm 2017;

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu than hoạt tính của công ty;

Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than hoạt tính của công ty Trà Bắc.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn