foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Tha Vé; Phan Thị Xuân Huệ (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / V200. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích thực trạng xuất khẩu tôm của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long vào thị trường EU từ năm 2015 đến năm 2017, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của công ty vào thị trường EU.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng xuất khẩu tôm sang thị trường EU của công ty giai đoạn 2015 – 2017;

-Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu tôm của công ty vào EU;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xuất khẩu tôm vào thị trường EU.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn