foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lạc Ngọc Trân; Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động xuất khẩu bia của công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn từ năm 2015 - 2017, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu bia của công ty trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích hoạt động xuất khẩu bia của công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu bia của công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn;

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao kim ngạch xuất khẩu bia của công ty trong thời gian tới.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn