foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Xuyến; Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động xuất khẩu cơm dừa sấy khô tại công ty cổ phần Trà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu cơm dừa sấy khô trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu cơm dừa tại công ty cổ phần Trà Bắc;

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng cơm dừa sấy khô tại công ty;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu cơm dừa sấy khô tại công ty cổ phần Trà Bắc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn