foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Mộng Nghi; Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.6 / Ngh300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích thực trạng hoạt động của khu công nghiệp Long Đức tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất giải pháp giúp các KCN phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động của KCN Long Đức giai đoạn 2015 - 2017;

- Đánh giá sự tác động của KCN Long Đức đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của KCN.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn