foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Uyên; Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4791 / U527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề xuất một số giải pháp thu hút khách du lịch trong và ngoài nước của Công ty du lịch Cổ phần Sài Gòn Phú Quốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sài Gòn Phú Quốc.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá tổng quan về tình hình kinh doanh và lượng khách du lịch của Công ty Cổ phần Sài Gòn Phú Quốc;

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước;

- Đề ra một số giải pháp cho công ty du lịch Cổ phần Sài Gòn Phú Quốc để thu hút lượng khách du lịch.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn