foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: La Thị Kiều Oanh; TS. Diệp Thanh Tùng (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 52Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 331.120424 / O-408 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

“Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Trường họp thuộc khoa Kinh tế, Luật trường Đại học Trà Vinh”. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

- Thực trạng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp thuộc khoa Kinh tế, Luật, trường Đại học Trà Vinh;

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường của sinh viên khoa Kinh tế, Luật, trường Đại học Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và giúp nhà trường nâng cao chương trình đào tạo.  


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn