foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Ngọc Trinh; Trần Văn Triệu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597074/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trong đề tài này tác giả tập trung vào nghiên cứu các nội dung chính sau đây: Các vấn đề lý luận chung và quy định về cầm cố tài sản trong tiệm cầm đồ; Thực trạng áp dụng và một số bất cập trong quy định của pháp luật về cầm cố tài sản trong tiệm cầm đồ.

 

Tác giả: Lê Mai Trúc Tiên; Trần Thị Thanh Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.5970558/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến các loại thuế và xăng. Mô tả thưc tr ̣ ang ̣ , phân tích, đánh giá thưc tr ̣ ang về các loại thuế đối với xăng. Mô tả thực trạng về sự biến động giá xăng. Đề xuất các biên ph ̣ áp, giải pháp, khuyến nghi ̣cho vấn đề này

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nguyên; Nguyễn Thị Anh Thư (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59707 / Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản của thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện và trình tự thủ tục thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và một số quyết định trong giai đoạn thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân;

Đánh giá việc áp dụng các quy phạm pháp luật tố tụng dân sự về thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân trong thực tế trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2017;

Phân tích những hạn chế của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân.

 

 

Tác giả: Chung Thị Ngọc Diệp; Huỳnh Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970666 / D307. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trước hết thì đề tài sẽ giải quyết những vấn đề lý luận và nhận thức về cổ đông thiểu số và thông qua việc nghiên cứu một cách toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền lợi của các cổ đông thiểu số và bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần nhằm đưa ra các khái niệm, khái quát về vấn đề này để hiểu rõ các quyền lợi cụ thể mà các cổ đông thiểu số có được khi tham gia vào công ty và đưa ra các cơ chế để bảo vệ cổ đông thiểu số có hiệu quả;

So sánh, đối chiếu với các văn bản pháp luật khác để đánh giá một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật trong công ty cổ phần hiện nay;

Thông qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật góp phần bảo vệ quyền lợi của các cổ đông thiểu số.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Nhi, Huỳnh Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 55Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu, tìm hiểu quy định về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta hiện nay, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng như phương hướng hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu cơ sở lý luận về cạnh tranh và quy định của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay;

- Khái quát thực trạng cạnh tranh không lành mạnh, nghiên cứu, đánh giá thực trạng đó;

- Đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn