foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính. Đồng thời phân tích, đánh giá những vấn đề thực tế, thực trạng của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính cũng như quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong thời gian qua để từ đó đề xuất được các phương hướng giải quyết, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính và những giải pháp hạn chế việc bán hàng đa cấp bất chính trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp, bán hàng đa cấp bất chính như khái niệm, đặc điểm, các mô hình trả thưởng;

- Phân tích, đánh giá thực trạng về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam như thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính, số lượng người tham gia, các sản phẩm kinh doanh;

- Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam như thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp bất chính; thực trạng điều tra, xử lý các hành vi bán hàng đa cấp bất chính trong thời gian qua;

- Phân tích, đánh giá pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản để giao lưu, học hỏi những điểm tiến bộ, kinh nghiệm trong quản lý vấn đề bán hàng đa cấp bất chính cũng như trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này;

- Đề xuất các phương hướng giải quyết, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Chi, Trần Thị Thanh Huyền (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Làm rõ vấn đề lý luận chung về thuế tiêu thụ đặc biệt và đối tượng đối tượng chịu thuế của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

- Phân tích quy định pháp luật về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hậu quả hiện nay của một số đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Phân tích thực trạng áp dụng quy định pháp luật về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục thực trạng trên.

 

 

Tác giả: Trần Thị Mai Ly, Trần Thị Ngọc Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 64Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Làm sáng tỏ những quy định của pháp luật có liên quan đến chế định xóa án tích và đánh giá thực trạng việc áp dụng những quy định này trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, nêu lên những quan điểm, giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong việc áp dụng pháp luật về xóa án tích giai đoạn hiện nay. Đồng thời góp phần vào nguồn tài liệu làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo.

 

 

Tác giả: Lý Kim Ngân, Trần Thị Ngọc Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đánh giá thực trạng các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Qua đó, tìm ra những bất cập trong quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này để từ đó đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

 

 

Tác giả: Lâm Thị Hồng Triệu, Trần Thị Thanh Tuyền (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Tìm hiểu cơ sở lý luận các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay và thế chấp quyền sử dụng đất trong các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam;

- Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay vốn tại NHTM;

- Xem xét, phân tích, đưa ra giải pháp về những mâu thuẫn, bất cập trong việc áp dụng các quy định hiện hành về thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện hợp đồng vay vốn tại NHTM.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn