foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Châu Ngọc Cẩm, Dương Thị Mỹ Ngọc (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 79Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khóa luận tập trung nghiên cứu về các quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ và các luật có liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu Việt trong hoạt động M&A như khái niệm nhãn hiệu theo luật quốc gia và quốc tế, khái niệm hoạt động M&A, chức năng của nhãn hiệu cũng như ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu Việt trong hoạt động M&A. Đồng thời, nghiên cứu thực trạng thông qua một số vụ việc cụ thể, từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá và đề xuất một số hướng giải pháp nhằm bảo hộ, duy trì và phát triển nhãn hiệu Việt trên thị trường trong hoạt động M&A của các doanh nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn