foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Phương Tuyền, Diệp Huyền Thảo (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 70Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu về Quyền tranh tụng theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về quyền tranh tụng để thấy được sự tiến bộ, hoàn thiện của pháp luật tố tụng dân sự trong việc bảo đảm quyền công dân cũng như sự phù hợp giữa pháp luật Việt Nam với chuẩn mực quốc tế về quyền tranh tụng của công dân trong pháp luật tố tụng. Từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, người viết nêu ra những vướng mắc còn tồn tại của quy định pháp luật về quyền tranh tụng. Song, thông qua nghiên cứu, người viết đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền tranh tụng rong tố tụng dân sự.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn