foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Hồng Triệu, Trần Thị Thanh Tuyền (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Tìm hiểu cơ sở lý luận các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay và thế chấp quyền sử dụng đất trong các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam;

- Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay vốn tại NHTM;

- Xem xét, phân tích, đưa ra giải pháp về những mâu thuẫn, bất cập trong việc áp dụng các quy định hiện hành về thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện hợp đồng vay vốn tại NHTM.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn