foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Kim Ngân, Trần Thị Ngọc Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đánh giá thực trạng các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Qua đó, tìm ra những bất cập trong quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này để từ đó đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn