foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Chi, Trần Thị Thanh Huyền (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Làm rõ vấn đề lý luận chung về thuế tiêu thụ đặc biệt và đối tượng đối tượng chịu thuế của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

- Phân tích quy định pháp luật về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hậu quả hiện nay của một số đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Phân tích thực trạng áp dụng quy định pháp luật về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục thực trạng trên.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn