foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Thị The Vi; Thạch Sê Ha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ V300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu các phương thức tiếng Khmer vay mượn lớp thuật ngữ ngôn ngữ học từ tiếng nước ngoài đồng thời nhận biết sự đồng hóa của tiếng Khmer lên lớp từ này

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn