foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Thanh Vân; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 417.22/ V121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về tình hình sử dụng ngôn ngữ địa phương và tác dụng của ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp của từng hộ gia đình và cộng đồng, tập trung khảo sát các biểu hiện cụ thể của ngôn ngữ qua phương tiện truyền thông và các đặc điểm của ngôn ngữ từ bình diện giao tiếp xã hội.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn