foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Trọng Lâm; Thạch Ngọc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ L120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh tìm ra những sự tương đồng, khác biệt trong cách thành lập động từ giữa hai ngôn ngữ Khmer và Việt. Tìm ra điểm tương đồng và dị biệt cũng như điểm dư trội hay khuyết vắng trong cách thành lập động từ giữa hai ngôn ngữ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn