foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Tha Qui; Thạch Sê Ha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Qu300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về vai trò của hư từ tiếng Khmer trong việc hình thành thông báo – phát ngôn và tầm quan trọng của chúng trong việc thực hiện chức năng thông báo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn