foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Chanh Tha; Thạch Sê Ha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Th100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ bản chất, đặc điểm về mối tương quan và cơ cấu ngữ nghĩa của hệ thống từ trái nghĩa tiếng Khmer dưới khía cạnh ngữ nghĩa học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn