foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Kiều Tiên, ThS. Lý Thị Thu Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 36Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5085 / T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột nghệ lên khả năng sinh trưởng của gà Ác từ 0 – 8 tuần tuổi. Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột nghệ lên hiệu quả kinh tế và chất lượng thân thịt của gà Ác từ 0 – 8 tuần tuổi.

 

Tác giả: Đổ Thị Anh Kiều, ThS. Nguyễn Thị Minh Trang (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 42Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089 / K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khảo sát tỷ lệ gà tiêu chảy và chết do vi khuẩn Salmonella gây ra. Khảo sát sự đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn Salmonella nhằm lựa chọn kháng sinh điều trị thích hợp.

 

 

Tác giả: Bùi Văn Nam, ThS. Lý Thị Thu Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 50Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5 / N104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Gừng lên sinh trưởng của chim cút. Đánh giá tỷ lệ sống, khả năng tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn, tỷ lệ thân thịt và hiệu quả kinh tế của chim cút từ 1 – 56 ngày tuổi.

 

 

Tác giả: Lâm Văn Thành, ThS. Nguyễn Thị Mộng Nhi (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5085 / Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Ảnh hưởng của bổ sung bột gừng lên năng suất sinh trưởng của gà Đông Tảo. Đánh giá năng suất sinh trưởng của gà Đông Tảo bắt đầu từ tuần tuổi thứ 2 đến 11 tuần tuổi.

 

 

Tác giả: Phạm Ngọc Quyên, ThS. Lê Văn Đông (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 37Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.597089 / Qu603 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khảo sát tình hình nghi nhiễm bệnh E. coli trên đàn vịt bệnh tại huyện Càng Long. Xác định tình hình nhiễm vi khuẩn E. coli trên đàn vịt bệnh tại huyện Càng Long. Khảo sát sự đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn E. coli nhằm lựa chọn kháng sinh điều trị thích hợp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn