foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mộng Kha, ThS. Trần Thị Ngọc Bích, Ths Nguyễn Thị Hồng Nhi (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 39Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Kh100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Xác đích sự hiện diện và mật độ Vibrio sp gây bệnh trong nước, trên tôm đồng thời đưa ra khuyến cáo kịp thời để giúp người dân đạt năng suất cao hơn trong quá trình nuôi.

- Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kinh nghiệm và kĩ năng làm việc trong phòng vi sinh.

Nội dung:

- Phân lập vi khuẩn từ mẫu nước

+ Nước ương giống

+ Nước ao nuôi

- Phân lập vi khuẩn trên mẫu tôm

+ Mẫu tôm thịt

+ Mẫu tôm giống

- Nhuộm Gram .

Read more ...

Tác giả: Trần Thị Lành, ThS. Châu Hồng Thúy (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 L107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp cũng như là cách chẩn đoán các loại bệnh do virus gây ra nhằm, phát hiện sớm được sự hiện diện của virus và hạn chế tối đa cho người dân loại bỏ nguồn con giống nhiễm bệnh.

Nội dung:

- Sử dụng phương pháp PCR để xác định mức độ nhiễm bệnh do virus gây ra cho tôm.

- Sử dụng phương pháp nhuộm Malachite Green để xác định mức độ nhiễm bệnh còi (MBV) trên tôm.

Read more ...

Tác giả: Trần Thị Băng Thảo, ThS. Trần Thị Ngọc Bích (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 38Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Tìm hiểu về lĩnh vực bệnh tôm, kiểm tra một số yếu tố môi trường và nhận biết một số dấu hiệu bệnh xuất hiện bên ngoài trên cơ thể tôm.

Nội dung:

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường.

- Kiểm tra cảm quan.

- Kiểm tra phụ bộ qua kính hiển vi.

- Kiểm tra vi khuẩn Vibrio trong nước.

Read more ...

Tác giả: Trần Quang Duy, ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 31Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 D523. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Hiệp Mỹ Tây hu y ện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.

- Quản lí các y ếu tố pH, kiềm, thức ăn trong ao.

Nội dung:

- Chăm sóc và theo dỏi các yếu tố pH, kiềm, thức ăn.

- Theo dõi tỷ lệ sống và tăng trọng.

Read more ...

Tác giả: Thái Tuấn Em, ThS. Lai Phước Sơn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 41Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 E202. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tìm hiểu quy trình nuôi tôm sú công nghiệp tại ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Nội dung:

- Tìm hiểu quy trình cải tạo ao.

- Cách chọn và thả giống.

- Theo dõi khâu chăm sóc và quản lý.

- Đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm nuôi.

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn