foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Nhí, ThS. Phan Thị Thanh Trúc (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 44Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3 Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đồ án được thực hiện nhằm khảo sát tình hình kỹ thuật nuôi và tổng kết kinh nghiệm trị bệnh cá lóc ở huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình nuôi giúp cho các hộ nuôi định hướng phát triển và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật cho hợp lý, góp phần làm cơ sở để phát triển quy trình kỹ thuật nuôi cá lóc hiệu quả hơn.làm cơ sở cho việc phát triển mô hình nuôi cá lóc tại tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung:

- Khảo sát tình hình kỹ thuật nuôi cá lóc trong ao đất tại huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai.

Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình nuôi.

Đề xuất các biện pháp kỹ thuật trị bệnh và cách cho ăn hợp lý.

Read more ...

Tác giả: Phan Quốc Nhiệm, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhi (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 38Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3 Nh304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khảo sát tình trạng nuôi cá lóc thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi sống tại tỉnh Kiên Giang, làm cơ sở cho việc phát triển mô hình nuôi cá lóc tại tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung:

- Khảo sát thông tin chung về mô hình nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp.

- Khảo sát thông tin chung về mô hình nuôi cá lóc bằng thức ăn tươi sống.

- So sánh hiệu quả của mô hình nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp.

Read more ...

Tác giả: Nguyễn Vũ Phong, ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 38Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Ph431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Góp phần áp dụng khoa học kỹ thuật vào nghề nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình công nghiệp ở Trà Vinh.

Đánh giá tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng theo quy trình khép kín tại huyện cầu ngang tỉnh Trà Vinh.

Nội dung:

Theo dõi các yếu tố môi trường như: pH, độ kiềm, tỷ lệ sống, thức ăn.

Đánh giá tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng.

Read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Thu, ThS. Dương Hoàng Oanh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 42Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Th500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Nuôi tăng sinh cung cấp tảo giống Chaetoceros gracilis cho nuôi sinh khối phục vụ cho sản xuất giống.

Tìm ra lượng tảo gốc ban đầu phù hợp cho nuôi tăng sinh.

Nội dung:

Nuôi cấy tăng sinh tảo Chaetoceros gracilis

Kiểm tra và xác định mật độ của tảo Chaetoceros gracilis.

Read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tiền, ThS. Dương Hoàng Oanh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 43Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tham gia thực tế quy trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng trong bể composite 2m3.

Nội dung:

+ Xử lý nước và chuẩn bị bể ương.

+ Ương giống tôm thẻ chân trắng trong bể composite thể tích 2 m3.

+ Chăm sóc và quản lý.

+ Phòng và trị bệnh cho ấu trùng tôm thẻ chân trắng.

+ Vệ sinh bể

+ Chuẩn bị nước

+ Lấp ấu trùng tôm thẻ chân trắng

+ Kết quả sau quá trình nuôi

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn