foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Quốc Nhiệm, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhi (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 38Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3 Nh304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khảo sát tình trạng nuôi cá lóc thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi sống tại tỉnh Kiên Giang, làm cơ sở cho việc phát triển mô hình nuôi cá lóc tại tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung:

- Khảo sát thông tin chung về mô hình nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp.

- Khảo sát thông tin chung về mô hình nuôi cá lóc bằng thức ăn tươi sống.

- So sánh hiệu quả của mô hình nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn