foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Nhí, ThS. Phan Thị Thanh Trúc (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 44Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3 Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đồ án được thực hiện nhằm khảo sát tình hình kỹ thuật nuôi và tổng kết kinh nghiệm trị bệnh cá lóc ở huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình nuôi giúp cho các hộ nuôi định hướng phát triển và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật cho hợp lý, góp phần làm cơ sở để phát triển quy trình kỹ thuật nuôi cá lóc hiệu quả hơn.làm cơ sở cho việc phát triển mô hình nuôi cá lóc tại tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung:

- Khảo sát tình hình kỹ thuật nuôi cá lóc trong ao đất tại huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai.

Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình nuôi.

Đề xuất các biện pháp kỹ thuật trị bệnh và cách cho ăn hợp lý.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn