foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Băng Thảo, ThS. Trần Thị Ngọc Bích (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 38Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Tìm hiểu về lĩnh vực bệnh tôm, kiểm tra một số yếu tố môi trường và nhận biết một số dấu hiệu bệnh xuất hiện bên ngoài trên cơ thể tôm.

Nội dung:

- Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường.

- Kiểm tra cảm quan.

- Kiểm tra phụ bộ qua kính hiển vi.

- Kiểm tra vi khuẩn Vibrio trong nước.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn