foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Cẩm Nhung; ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 87Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Nh513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đồ án:

Xác định quy trình ương tôm thẻ chân trắng. Thực hiện kỹ thuật ương nuôi ấu trùng từ Nauplius đến Postlarvae(TTCT).

Nội dung thực hiện:

- Vệ sinh trại.

- Chuẩn bị nước ương.

- Chăm sóc quản lý.

- Phòng trị bệnh.

- Thu hoạch

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn